Majalah Porno Dan Bahayanya

Majalah Porno Dan BahayanyaLajnah Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta

Segala puji bagi Allah, Dia Maha Esa, serta shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam , keluarga serta para sahabatnya.

Sesungguhnya kaum muslimin pada zaman ini berhadapan dengan banyak cobaan yang besar, fitnah yang banyakpun mengelilingi mereka dari setiap penjuru, sehingga banyak diantara kaum muslimin yang sudah terperangkap ke dalam fitnah, kemungkaran-kemungkaran bermunculan, orang-orang berbuat maksiat dengan terang-terangan tanpa perasaan takut dan tanpa perasaan malu, penyebabanya secara umum ialah: “Sikap menganggap remeh agama Allah serta tidak menghiraukan batasan-batasan hukum-hukum Allah dan syari’at-Nya, juga kelalaian kebanyakan mushlihin (orang-orang yang melakukan perbaikan) dalam menegakkan syari’at Allah ta’ala dan amar ma’ruf nahi mungkar. Dan sesungguhnya tidak ada jalan keluar serta keselamatan bagi kaum muslimin dari berbagai musibah dan fitnah ini selain dengan bertaubat dengan taubat yang betul kepada Allah ta’ala serta memperhatikan perintah-perintah-Nya dan larangan-laranagan-Nya, dan mengambil orang-orang yang bodoh untuk dibawa kepada kebenaran. Baca pos ini lebih lanjut

Iklan
%d blogger menyukai ini: