Renungan Tahun Baru

Ustadz Abu Ammar Al-Ghoyami

Allah Ta’ala telah menjadikan silih bergantinya bulan dan tahun, siang dan malam serta hari dengan penuh hikmah. Allah Ta’ala menjadikan ada siang dan malam agar menjadi bendahara yang menyimpan amal-amal. Menjadi fase-fase berkembangnya setiap ajal. Menjadi lahan bagi setiap manusia untuk melakukan kebaikan maupun keburukan. Hal ini terus terjadi sampai usah dan habisnya ajal mereka.

Allah Ta’ala juga menjadikan peredaran masa penuh dengan rahmat. Di antara rahmat-Nya ialah Dia jadikan siang dan malam yang masing-masing memiliki tanda-tanda yang berbeda. Tanda-tanda siang ialah matahari sedangkan tanda-tanda malam ialah bulan. Dia Ta’ala telah menjadikan malam agar manusia merasakan ketenangan di dalamnya, dan telah menjadikan siang terang benderang agar mereka bisa mendapatkana karunia dari-Nya dan bisa mencari kehidupan di dalamnya. Dia   telah menjadikan siang silih berganti sebagaimana kehidupan yang baru, sehingga setiap hamba akan memperbaharui kekuatannya dan menyongsong amalan-amalannya.

Oleh karenanya, dia      menyebut tidur di waktu malam sebagai kematian sedangkan terjaga di waktu siang sebagai kebangkitan.

Dia Ta’ala berfirman :

Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur(mu) yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah-lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. (QS. Al-An’am [6] : 60).

Dan di antara rahmat-Nya Dia telah jadikan matahari dan bulan sebagai perhitungan. Pada matahari diketahui perhitungan musim, iklim dan cuaca, sedangkan pada bulan di malam hari diketahui perhitungan penanggalan bulan serta tahun[1]. Sehingga diketahuilah bahwa bilangan bulan dalam setahun ialah dua belas bulan[2].

Di antara kemudahan yang Allah berikan kepada manusia ialah Dia telah menetapkan perhitungan penanggalan atas dasar bulan baru yang disebut hilal. Sebab ia merupakan tanda nyata yang nampak jelas dan bisa dipahami oleh seluruh manusia secara khusus maupun secara umum, yaitu dengan melihat  hilal di saat Maghrib setelah terbenamnya matahari. Sehingga kapan saja hilal terlihat , maka berarti telah masuk bulan baru dan usailah bulan lalu. Dari sini pula diketahui bahwa awal perhitungan hari dihitung sejak terbenamnya matahari sebagaimana awalnya.

SEKILAS SEJARAH PENANGGALAN ISLAM

Penanggalan Islam di mulai sejak zaman Amirul Mukminin Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu, Beliau kumpulan enam belas atau tujuh belas pemuka sahabat dan bermusyawarah dengan mereka tentang kapan penanggalan Islam diawali. Sebagian mengatakan di awali saja sejak hari kelahiran Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagian lainnya mengatakan dimulai saja sejak diutusnya beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadi Nabi dan Rasul. Sebagiannya lagi mengatakan dimulai saja sejak hijrahnya beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ke Madinah. Dan sebagiannya lagi mengatakan dimulai saja sejak wafatnya beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Akhirnya, beliau radhiyallahu ‘anhu memilih dan menguatkan permulaan penanggalan Islam sejak hijrahnya beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ke Madinah. Sebab, dengan hijrah ini Allah Ta’ala membedakan antara yang haq dengan yang batil. Maka sepakatlah para sahabat bahwa hijrahnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai awal penanggalan Islam. Sebab tahun tersebut juga merupakan tahun terbentuknya umat Islam yang sesungguhnya yang akan memiliki masa depan gemilang. Tahun itu juga merupakan tahun pertama terbentuknya negeri Islam yang mutlak dikuasai oleh kaum muslimin.

Kemudian para sahabat bermusyawarah lagi tentang pada bulan apa dimulainya tahun. Sebagian mereka mengatakan dimulai dari bulan Rabi’ul awal, sebab ia merupakan bulan berhijrahnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ke Madinah. Sebagian lainnya mengatakan dari bulan Ramadhan, sebab ia merupakan bulan diturunkannya al-Qur’an. Namun Umar bin Khaththab    radhiyallahu ‘anhu bersepakat bersama Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu bahwa awal tahun dimulai dari bulan Muharram. Sebab bulan Muharram merupakan bulan yang beriringan dengan bulan Dzulhijjah di mana pada bulan tersebut manusia menunaikan kewajiban terakhir dari rukun Islam, yaitu haji. Selain itu juga bahwa Muharram beriringan dengan bulan di bai’atnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam oleh para sahabat untuk berhijrah. Sehingga bai’at tersebut merupakan permulaan hijrah, maka jadilah bulan Muharram yang lebih tepat untuk menjadi permulaan bulan.

KEMUDAHAN YANG HARUS DISYUKURI

Semuanya adalah kemudahan yang telah Allah Ta’ala berikan kepada kita. Maka kewajiban kita kaum muslimin ialah bersyukur atas nikmat kemudahan ini. Bersyukur atas nikmat perhitungan yang sederhana ini. Allah Ta’ala telah menetapkan penanggalan harian dengan kemudahan dari-Nya diawali dengan terbenamnya matahari. Sedangkan penanggalan bulan dimulai dengan terbitnya hilal. Adapun penanggalan tahunan diawali dari tahun hijrahnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. inilah sebagaimana yang telah dijalankan oleh kaum muslimin serta telah diperhitungkan oleh apra ulama dalam kitab-kitab peninggalan mereka.

Bersyukur atas kemudahan perhitungan waktu tak henti-hentinya terus dilakukan. Sebagaimana waktu itu terus bergulir, maka syukur pun tak boleh berhenti tertinggal digilas waktu.

SADARI AGAR TAK TERTIPU WAKTU

Kita harus sadar dan tanggap akan waktu. Perhatikan hari-hari dan malam-malam berlalu. Sesungguhnya ia tidak berlaku melainkan sebagai jenjang-jenjang yang telah kita lalui menuju kampung yang sesungguhnya. Ialah kampung akhirat. Sampai suatu saat nanti perjalanan kita akan berakhir ke sana.

Setiap hari yang telah kita lalui, sesungguhnya makin menjauhkan kita dari dunia dan mendekatkan kita ke akhirat. Maka berbahagialah orang yang sanggup memanfaatkan kesempatannya dengan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Dzat Yang Maha Perkasa berbahagialah hamba yang tersibukkan dengan ketaatan dan menghindar dari setiap kemaksiatan. Berbahagialah setiap hamba yang menyadari setiap kejadian seiring perjalanan waktu berupa silih bergantinya peristiwa dan keadaan. Berbahagialah setiap hamba yang menjadikan setiap peristiwa dan keadaan yang dia dapati sebagai penunjuk jalan menuju pemahaman akan hikmah Allah Ta’ala yang jelas serta seluruh rahasia-rahasia-Nya.

Allah Ta’ala berfirman :

Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. (QS. An-Nur [24] : 44).

Perhatikanlah matahari. Bagaimana setiap hari dia terbit dari timur dan terbenam di tempat terbenamnya di arah  barat. Sungguh pada terbit dan terbenamnya matahari terdapat pelajaran yang sangat hebat. Terbit dan terbenamnya matahari merupakan tanda bahwa dunia bukanlah kampung kekekalan. Ia hanya terbit dan terbenam lalu menghilang begitu saja.

Perhatikanlah bulan-bulan yang telah berlalu. Berapa kali hilal telah mengiringinya dari berbentuk kecil sebagaimana anak kecil yang dilahirkan, lalu tumbuh berkembang sedikit demi sedikit sebagaimana tumbuhnya badan. Sehingga apabila telah sempurna pertumbuhannya, mulailah ia berkurang dan melemah. Demikianlah usia kita sebagai manusia pun sama halnya. Maka ambillah ini sebagai pelajaran.

Perhatikanlah tahun-tahun yang telah berlalu. Bagaimana ia silih berganti. Bila tahun lalu telah usai, maka tahun baru pun menyusulnya. Perhatikanlah bagaimana manusia-juga termasuk kita, apabila memasuki tahun baru, kita menatap akhir tahun sangat jauh di ujung sana, namun ternyata hari-hari berlalu dengan sangat cepat. Tahun pun akan segera bergulir dengan cepat secepat kedipan mata. Tak disadari ternyata kita telah berada di hari-hari terakhir tahun pada tahun tertentu.

Maka demikianlah usia kita sebagai manusia. Kita merasa usia kita masih terlalu panjang, namun tak kita sadari kita telah berada di depan pintu gerbang kematian. Boleh jadi seseorang berangan-angan dengan usianya yang panjang, sehingga ia bersantai-santai dengan berbagai angan-angan dan cita-citanya itu. Namun tiba-tiba saja ia telah berada di ujung tali angan-angan, sementara bangunan cita-cita telah runtuh. Sebabnya ialah kematian.

Allah Ta’ala berfirman :

Dan datanglah sakarotul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya .(QS. Qaf [50] : 19).

DI UJUNG TAHUN

Kita sekarang tengah berada di ujung tahun yang telah menjadi saksi atas kita. Kita sedang menyongsong tahun baru. Apalah kiranya yang hendak kita tinggalkan di tahun yang kan berlalu ? dan dengan apa pula kiranya kita hendak menyongsong tahun baru yang akan datang menjelang ?

Allah Ta’ala berfirman :

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepara orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. Yunus [10] : 5-6).

Dari sini, hendaknya setiap orang yang berakal segera muhasabah, introspeksi diri. Perhatikan apa yang telah ditinggalkannya di tahun yang akan berlalu ini. Apabila ia telah menyia-nyiakan beberapa kewajibannya terhadap Allah Ta’ala, segeralah bertaubat kepada-Nya. segeralah untuk berusaha mengejar dan mendapatkan sesuatu yang tersia-sia tadi. Apabila ternyata ia menzholimi diri sendiri dengan berbagai maksiat dan hal-hal yang haram, segeralah meninggalkannya sebelum datang saat malaikat maut menjemput. Dan apabila termasuk orang-orang yang dianugerahi Allah Ta’ala istiqomah, hendaknya ia banyak memuji-Nya atas karunia-Nya dan hendaknya dia memohon keteguhan sampai mati.

Maka demikianlah. Tahun yang berlalu tidak sekadar sebagai kenangan. Tahun baru yang akan tiba bukan untuk disambut dengan perayaan. Namun berlalunya tahun lama mengingatkan kita akan apa yang telah kita tinggalkan, sedangkan tahun baru disambut dengan iman, dengan taubat dan istighfar, lalu istiqomah di atas jalan keridhoan Allah Ta’ala.

Iman bukanlah sekadar angan-angan kosong. Iman juga bukan sekadar hiasan bibir. Taubat pun bukan sekadar ucapan lisan tanpa usaha membersihkan diri. Iman itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati dan dibutktikan oleh amalan. Sedangkan taubat ialah penyesalan atas apa yang telah berlalu dari berbagai kekurangan. Taubat ialah segera menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa. Taubat ialah kembali kepada Allah Ta’ala dengan usaha memperbaiki amalan. Taubat ialah rasa senantiasa diawasi oleh Allah Ta’ala Dzat Yang Maha Mengetahui seluruh keghoiban. Itulah taubat. Selagi masih ada waktu dan terbentang kesempatan, maka apalagi yang menghalangi untuk segera bertaubat ?

NASIHAT NABI SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM

Berbagai potensi kebaikan telah dikaruniakan Allah Ta’ala kepada kita. Masa muda, keadaan sehat wal afiyat, hidup berkecukupan, terbentangnya waktu dan kesempatan serta masa-masa dalam kehidupan adalah sebesar-besar potensi kebaikan. Di masa muda terdapat kekuatan dan keteguhan. Apabila seseorang telah lanjut usia, melemahlah kekuatannya dan lunturlah keteguhannya. Dalam kesehatan terdapat semangat dan kerajinan. Apabila seseorang sakit, mengendurlah semangatnya dan melemahlah kerajinannya, sehingga sempitlah jiwanya, beratlah rasanya untuk beraktivitas dan beramal.

Dalam kecukupan terdapat kelonggaran. Apabila seseorang telah ditimpa kemiskinan, ia akan disibukkan dengan kegiatan mencari penghidupan untuk diri dan tanggungannya. Adapun dalam kehidupan terdapat lapangan yang sangat luas untuk melakukan seluruh amalan shalih. Apabila seseorang telah mati, terputuslah kesempatannya beramal. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam tatkala menasehati seorang sahabat radhiyallahu ‘anhu, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Mengaislah kebaikan pada lima keadaan sebelum datang lima keadaan : pada masa mudamu sebelum datang masa tuamu, pada masa sehatmu sebelum datang sakitmu, pada masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, pada masa cukupmu sebelum datan kefakiranmu, pada kesempatanmu sebelum datang kesibukanmu, dan pada hidupmu sebelum datang kematianmu.” [3]

Oleh karenanya, hendaklah diperhatikan umur usia kita. Hendaklah ditimbang-timbang antara yang tersisa dan yang telah berlalu. Sesungguhnya yang akan datang itu sangat cepat kehadirannya, sedangkan yang telah berlalu tak lagi sanggup kita menggapainya. Sementara apa yang ada sekarang ini mungkin saja dan pasti akan sirna sesaat atau dua saat waktu yang tak tertentu. Yang demikian itu agar kita bersegera beramal sholih sebelum sesuatu yang sekarang ada ini akan sirna dan tak tersisa.

Wallohul muwaffiq.

Artikel: ibnuabbaskendari.wordpress.com

Sumber: Majalah almawaddah, vol. 36 Edisi Khusus Dzulhijjah 1431 H-Muharram 1432 H, November 2010 –Januari 2011

Catatan Kaki: 


[1] QS al-An’am [6] : 96

[2] QS at-Taubah [9] : 36

[3] HR. Hakim 7846, beliau mengatakan : “Hadist ini shohih menurut syarat Bukhari dan Muslim, namun beliau berdua tidak meriwayatkannya.” Dishohihkan juga oleh al-Albani rahimahullah dalam Shohih at-Targhib no. 3355

Artikel Terkait:

10 Kerusakan Dalam Perayaan Tahun Baru

Hukum Hadiah Natal dan Tahun Baru

Perayaan Tahun Baru Itu Syiar Kaum Kuffâr

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: