Pembahasan Pajak

pajakUstadz Dr Erwandi Tirmizi MA

Bismillaah,

Berikut adalah materi dalam seminar pajak

PAJAK
—Pajak sudah diterapkan oleh negara-negara sebelum kedatangan islam dalam berbagai bentuk:
oAl Kharaj (Iuran wajib yang diserahkan kepada negara dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas tanah pertaniannya sekali dalam satu tahun).
oJizyah (Iuran wajib yang diserahkan kepada negara dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas jiwa mereka sekali dalam satu tahun).
oMukus/Usyur (Iuran wajib dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas perniagaan mereka setiap kali melewati perbatasan atau pasar yang dikuasai oleh suatu negara). Dan lain-lain.

Baca pos ini lebih lanjut

Apa Yang Harus Dilakukan Pada Bunga Yang Diambil Dari Bank

Apa Yang Harus Dilakukan Pada Bunga Yang Diambil Dari BankOleh: Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta

Pertanyaan.
Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta ditanya : Ada seorang yang mendapat bunga bank yang jumlahnya cukup besar –mudah-mudahan Allah mensucikan kita dan melindungi kita serta kaum muslimin darinya- apakah dia boleh mengalokasikannya di jalan kebaikan, misalnya membangun sekolah-sekolah syar’iyah dan madrasah Tahfidzul Qur’an khususnya, dan sisanya diserahkan untuk kepentingan lainnya? Dan apakah pembangunan masjid dengan menggunakan uang hasil bunga ini diharamkan atau hanya sekedar makruh saja atau kebalikan dari yang pertama? Tolong beritahu kami. Mudah-mudahan Allah membekali anda sekalian dengan ilmu dan pemahaman. Baca pos ini lebih lanjut

Mencari Solusi Bank Syariah

Mencari Solusi Bank SyariahUstadz DR Muhammad Arifin Badri MA

Segala puji hanya milik Allah Ta’ala, Dzat yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, dan seluruh sahabatnya. Amin.

Syariat Islam –segala puji hanya milik Allah- bersifat universal, mencakup segala urusan, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah maupun muamalah, sehingga syariat Islam benar-benar seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Baca pos ini lebih lanjut

VIDEO: Jauhkan Dirimu Dari Riba Dan Harta Haram – Ust. Dr. Erwandi Tarmizi

 

VIDEO: Ceramah Agama Islam: 8 Kunci Sukses Pengusaha Muslim (Ust Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A.)

Video Kajian Ekonomi Islam: Fikih Zakat Perniagaan – Ust. Dr. Muhammad Arifin Badri, MA.

Asuransi Konvensional Tinjauan Kritis Dan Solusinya

Asuransi Konvensional Tinjauan Kritis Dan SolusinyaAbu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

 Pada zaman sekarang ini, asuransi telah menjamur dan menggeliat di setiap belahan bumi. Perusahan jasa asuransi-pun lahir di tengah hiruk pikuk kemajuan zaman. Berbagai produk dan sIstem asuransi-pun ditawarkan, mulai dari asuransi sakit, kematian, kebakaran, kehilangan, kecelakaan, hingga asuransi kemacetan pembayaran.

Fenomena ini memancing beragam pertanyaan; Apakah perusahan asuransi kontemporer sesuai dengan hukum dan prinsip syari’at Islam?! Apakah ada sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip Islam sebagai penggantinya?! Pertanyaan-pertanyan inilah yang akan menjadi fokus bahasan kita kali ini. Kita berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari yang haram dan mencukupkan kita dengan yang halal. Amiin.[1]  Baca pos ini lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.448 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: